Iftar za jednu osobu

 • 3,00 €

Vitri za jednu osobu

 • 8,00 €

Fidyah für begründet nicht gefastete Tage

 • 6,00 €

Poklon za jetim/siroče

 • 15,00 €

Hrana za jednu porodicu

 • 30,00 €

Paket namirnica

 • 30,00 €

Spende für Unterkunft

 • 700,00 €

Spende für Ziegelstein

 • 10,00 €

Ziegelstein

Paket namirnica

 • 30,00 €

Sadaka

Drvo masline

 • 15,00 €

Bildungsnot

Poklon za siroče

 • 20,00 €

Skrbništvo nad jetimom

 • 30,00 €

Skrbništvo nad jetimom

 • 40,00 €

Skrbništvo nad jetimom

 • 45,00 €

Skrbništvo nad jetimom

 • 50,00 €

Drvo masline

 • 15,00 €

Paket namirnica

 • 30,00 €

Iskup

 • 3,00 €

Vereinsspende

Zekat

Sadaka

Projekt potpore za porodice

 • Kurban

 • 1. Kurban
  2. Troškovi
  3. Ime i broj telefona
  Unesite svoje ime i broj telefona ako želite biti obaviješteni o klanju vašeg kurbana

Geschenk einem Waisenkind eine Schultasche

 • 20,00 €

Akika-Zavjet–Zahvalnost

 • 1. Birana zemlja?
  2. Akika-Zavjet-Zahvalnost

   

  3. U ime…?

Bunari