Image

Iftar za jednu osobu

Image

Vitre za jednu osobu

Image

Otkup / fidija

Image

Poklon za jetim/siroče

Image

Paket namirnica za jednu porodicu

Image

Zekat

Image

1 kontejner

Image

1 doprinos za kontejner

Image

Donacija kontejnerske kuće

Image

Paket hitne pomoć

Image

Deke za grijanje

Image

Donacija

Image

Zdravstveni centar

Image

Nedostatak obrazovanja

Image

Donacija za udruženje

Image

1 bašta

Image

Vaš doprinos

Image

Cijena operacije

Image

Gana - paket namirnica

Image

Hitna pomoć Somaliji

Image

Paket hitne pomoć za Pakistan

Image

Paket namirnica za Palestinu

Image

Paket namirnica za jednu porodicu

Image

Prva pomoć

Image

Zekat

Image

Sadaka

Image

Maslinovo stablo

Image

Bunari

Image

Bangladeš

Image

Gana

Image

Tanzanija

Image

Somalija

Image

Sudan

Image

Jemen

Poklon za siroče

Skrbništvo nad jetimom

Skrbništvo nad jetimom

Skrbništvo nad jetimom

Skrbništvo nad jetimom

Paket namirnica

Zekat

Projekt potpore za porodice

Akika-Zavjet–Zahvalnost

  • 1. Birana zemlja?
    2. Akika-Zavjet-Zahvalnost

     

    3. U ime…?