fbpx

Sadakatul fitr (Vitri)

Sadakatul-fitr je propisano davanje, u obliku robe ili novca, koji muslimani moraju platiti siromašnima. Ne samo za sebe, već i za svoju porodicu.

Isplata vitri je za one muslimane, koji, pored svojih dugova i osnovnih potreba, posjeduju iznos kvoruma (nisab) - obavezujući akt (važib). Sadakatul-fitr se takođe mora dati za svaku osobu, koja je pod vlastitom brigom.

Za razliku od zekata, imovina podložna sadakatul-fitr ne mora se nužno aktivno ili potencijalno množiti,nit mora rasti ili biti produktivna. Ne mora biti u posjedstvu godinu dana davaoca. Oni koji u ramazanu, iz bilo kojeg razloga, ne mogu postati, i imaju nisaba za milostinje, takođe su obavezni da plate sadakatul-fitr.

Sadakatul-fitr su svi muslimani, odrasli, kao i djeca obavezni da plate. Najniža granica su dva obroka ili gotovinsko plaćanje u tom iznosu.

Kada se mora platiti sadakatul-fitr? Sadakatul-fitr/Vitri je jedna vrsta zekata, koja se u ramazanu, al najpoželjnije prije Bajram namaza, plaća. Naknada se može predati od prvog dana Ramazana do Bajram namaza, ali je moguće i nekoliko dana nakon tog. Sadakatul-fitr se može dati samo siromašnim osobama. Ako neko ima pravo na Sadakatul-Fitr, može ga primiti od nekoliko davaoca. Davaoc mora u sebi nanijetiti davanje sadakatul-fitr u ime Allaha i ne mora to reći primaocu. Dovoljna je unutrašnja namjera. Sadakatul- Fitr pripada istoj osobi koja takođe ima pravo i na zekat.

Nivo Sadakatul-fitr po osobi? Predviđeni minimalni iznos Sadakatul-fitr se utvrđuje svake godine od strane muslimanskih naučnika. Najniža granica je novac za dva obroka. Još je poželjnije da davaoc razmisli o sebi i novcu – koji on daje za svoje vlastite obroke – te ga ubroji kao svoj zekat i plati taj iznos. Bogati muslimani poklanjaju time siromašnima sretne blagdane. Na taj način ispunjavaju svoje vjerske dužnosti i primaju Božiju naknadu, ako Bog da.

Telefonski brojevi

0699 11 499 499
0650 611 16 65
WhatsApp WhatsApp

Radno vrijeme


Centralni ured / Beč
Hannovergasse 25, Wien 1200
Pon - Subt: od 09:00 do 18:00 sati


Filijala / Beč
Pon - Petak : od 09:00 do 18:00 sati

 
Banka

Hypo Bank Burgenland
Empfängername : Rahma Austria
IBAN: AT 92 5100 0920 1374 5400
BIC: EHBBAT2E
 
Oberbank
Empfängername : Rahma Austria
IBAN: AT28 1500 0043 8101 8284
BIC: OBKLAT2L
 
KT Bank
Empfängername : Rahma Austria
IBAN: DE11502345000571320001
BIC: KTAGDEFF

 

 
 

Facebook

Twitter

YouTube

YouTube - Rahma Austria:

Možete se direktno pretplatiti na kanal: