Projekat Poliklinike

U Palestini i Jordanu, hiljade ljudi imaju loš pristup zdravstvenim uslugama zbog rata i siromaštva.

Rahma Austria otvara dvije poliklinike za ljude, posebno za djecu i žene koje žive u lošim socijalnim uslovima.